previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

Jarný VAWA MiniFolklór

MOMENTÁLNE NEPREBIEHA

Hudobno-pohybový cyklus pre detičky vo veku od 2 do 4 rokov v sprievode rodiča. Maximálny počet detí v skupinke je 8.

Hlavná téma “Jar”

Počas jednotlivých hodín sú deťom hravou formou postupne predstavované slovenské ľudové piesne, hry a riekanky, pri ktorých sa učia jednoduché tanečné a pohybové choreografie s využívaním rôznych pomôcok (jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky). Výber hier a piesní je tematicky ladený, čo napomáha udržiavať kontinuitu jednotlivých hodín, no najmä kurzu ako celku (témy ako: hra a pieseň, zvieratká, sezónne témy – zima a Vianoce, jar, leto, chod gazdovstva a pod).

Detičky takto majú možnosť rozvíjať svoj vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám. Počúvaním a spievaním piesní rozvíjajú hudobné a rytmické cítenie. Tancom a pohybovými aktivitami si detičky rozvíjajú pohybové zručnosti, hrubú motoriku, koordináciu pohybov a manipuláciou jednoduchými hudobnými nástrojmi a rôznymi inými pomôckami i jemnú motoriku. Kurz využíva prirodzený detský záujem o piesne i riekanky a tým napomáha rozvoju rozumových i rečových schopností. Kedže sa jedná o skupinku detičiek s mamičkami či oteckami, napomáha i rozvoju sociálnych zručností a prehlbovaniu vzťahu dieťa-rodič.

Všetky potrebné pomôcky bude nosiť lektorka so sebou.


Veková skupina: 2 - 4 rokov
Veľkosť skupiny: 8 detí
Cena: od 7€/vstup
Termíny: utorok 15:45 - 16:30